CULINAIR GENOOTSCHAP HOLLAND

De eerste CGH workshop van dit jaar (6-11-2008)
Bij slager Ton Rijke werd een varken ontleed omdat we vandaag de dag niet meer
weten waar wat bij het varken vandaan komt.
Na een openingstoespraak van de voorzitter van ons genootschap,
Mario Lander.Nam Ton gewapend met schort en mes plaats achter zijn houten snijtafel.
De 18 aanwezigen stonden vol spanning voor en naast Ton.
Het halve varken woog ongeveer 50 kilo reden waarom het met twee man op de tafel werd gelegd.
Voor deze gelegenheid was er ook een kop van het varken
( niet er aan vast) aanwezig zodat we een letterlijk volledige dwarsdoorsnede te zien kregen.
Om een uur of 9 begon Ton na een inleiding echt te snijden.
Per onderdeel gaf Ton aan waartoe dat stukje vlees diende.Het ging daarbij over de anatomie van het varken.
Regelmatig maakte Ton een vergelijking met de mens,
Waar je knieschijf zit of waar je een tennisarm krijgt.
Regelmatig wees Ton aan waar de delen van het varken bij de mens zaten. Ook maakte Ton regelmatig een vergelijk met het rund.
Er werden dan vergelijkbare delen vlees bij het rund uit de koeling gehaald.
Zodoende kregen de leden nog meer inzicht en kwamen zij ook het een en ander van het rund aan de weet.
Met het uitsnijden van de verschillende delen gaf Ton aan waar je die in de keuken zoal voor kon gebruiken.
We hebben het gehad over erwten soep, schnitzels, karbonades rib en schouder, hamlapjes, varkenspotjes spareribjes en gehakt.
Kortom met het gaandeweg verder ontleden van het varken kwamen we ook meer aan de weet wat we allemaal met de verschillende onderdelen kunnen doen.
Tijdens Ton zijn werkzaamheden hebben de leden van het Culinair Genootschap Heemskerk uitgebreid de mogelijkheid gehad om vragen te stellen.
Op alle vragen kon Ton een antwoord geven zodat iedereen hier heel veel van opgestoken heeft.
Rond de klok van 23.00 uur was de presentatie ten eind.
Op dat moment hadden we al verschillende keren kunnen genieten van Ton zijn eigen gemaakte worsten en vleeswaren, gebaseerd op het varken.
Bovendien konden de leden genieten van de biertap en een heerlijk glas wijn. Ton had het samen met Margret prima voor elkaar.
Zoals algemeen bekend draagt Slager Ton het Culinair Genootschap Heemskerk een zeer warm hart toe.
Hij is altijd positief en geïnteresseerd in de handel en wandel van het C.G.H.Aan het einde van de bijeenkomst
kreeg Ton van de voorzitter een mooie plaquette uitgereikt
ontworpen door onze secretaris Ab Zandstra.
Met het overhandigen is Ton erelid 2008 geworden van het C.G.H.
Ton was aangenaam verrast en wenste het Genootschap en haar leden nog een mooie toekomst toe.
Het was meer dan fantastisch!!!!!!!!!!!!


 
naar boven